Structura ICR

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ

Director general: Angela ZloteaDirecţia Generală Economică asigură îndeplinirea atribuţiilor în domeniul economico-financiar, investiţiilor şi achiziţiilor publice, precum şi în cel administrativ. Direcţia generală Economică are în subordine Direcția Financiară,

DIRECȚIA ROMÂNII DIN AFARA GRANIŢELOR

Director: Radu BaltasiuDirecţia Românii din afara graniţelor are ca obiectiv cunoaşterea, afirmarea și promovarea limbii române, a identităţii culturale, spirituale şi lingvistice a românilor. Direcţia Românii din afara graniţelor concepe şi derulează programe,

DIRECȚIA COMUNICARE ŞI IT

Direcţia Comunicare și IT are ca obiective principale promovarea programelor, proiectelor, acţiunilor şi produselor Institutului în ţară şi în străinatate, precum și crearea și menținerea unei imagini publice unitare și obiective a acestuia. Direcția Comunicare

DIRECȚIA PROGRAME INTERNE

Direcția Programe interne asigură coordonarea și derularea proiectelor și programelor menite să promoveze dialogul și colaborarea între personalitățile și comunitățile culturale și științifice românești cu parteneri din străinătate. Prin acțiunile sale,

CENTRUL NAŢIONAL AL CĂRŢII

Director: Bogdan Popescu Centrul naţional al cărţii (CENNAC) are în componența sa Compartimentul Târguri de carte, Editura ICR și Compartimentul Publicații. CENNAC are drept principal obiectiv promovarea literaturii şi culturii române scrise în străinătate,

DIRECȚIA GENERALĂ REPREZENTANȚE ÎN STRĂINĂTATE

Director General: Irina IonescuDirecţia Generală Reprezentanţe în străinătate are drept obiectiv elaborarea, coordonarea și derularea proiectelor și programelor menite să promoveze cultura şi civilizaţia poporului român în lume, prin reţeaua institutelor culturale

DIRECȚIA RELAŢII INTERNAŢIONALE

Direcţia Relații internaţionale are drept obiective generale: elaborarea de strategii şi programe în reţeaua EUNIC, atât în clusterul de la Bucureşti, cât şi în toate celelalte clustere în care este reprezentat prin structurile sale din străinătate sau de