CALL FOR PROJECTS!

EUROPALIA INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL 2019 – CREATIVITATE, INOVAȚIE

Anul 2019 reprezintă pentru România oportunitatea de a fi invitată de onoare la Festivalul Internațional de Artă EUROPALIA.

Institutul Cultural Român, conform Ordonanței de Urgență nr. 16/2018, în colaborare cu Ministerul Culturii și Identității Naționale, Ministerul Afacerilor Externe și Secretariatul General al Guvernului, este coordonator al pregătirii și participării României la această ediție aniversară. Operatorii culturali au posibilitatea de a colabora în cadrul acestui Festival prin propuneri de proiecte care să sublinieze creativitatea și inovația în arta secolului XXI, evoluția ei în societatea românească din țară și din afara granițelor. Conform unui protocol de lucru stabilit între părți, propunerile primite pe adresa Institutului Cultural Român (europalia@icr.ro), din partea operatorilor culturali, sunt analizate de o echipă de experți, introduse într-un document de lucru și trimise partenerilor, EUROPALIA International, după care vor fi aprobate de Comitetul Director al ICR.

Pentru ca propunerile să fie acceptate în această primă fază, ele trebuie să fie cât mai atractive pentru publicul străin, să îndeplinească criteriile de eligibilitate propuse de ICR, să aibă o notă de inedit, de original sau de inovație.

Sunt luate în considerare doar proiectele care respectă următoarele condiții:

· Respectă criteriile de eligibilitate, descrise mai jos;

· Scrisoarea de intenție este însoțită de o Fișă tehnică (model atașat) care să fie completată în limbile română și engleză și integrată, conform parametrilor corespunzători;

· Prezentarea intenției și a proiectului până la 1 august 2018, ora 16:00, via e-mail – (data limită de primire a propunerilor de proiecte);

· Corespondența să fie trimisă exclusiv către Serviciul Marile Programe din cadrul Institutului Cultural Român, la adresa: europalia@icr.ro;

· Nu sunt acceptate propunerile scrise de mână sau trimise pe altă adresă de mail a Institutului.

În calitate de coordonator al participării României la Festivalul EUROPALIA 2019, Institutul Cultural Român dorește să-i asigure pe toţi operatorii culturali interesaţi, de întreaga sa disponibilitate pentru orice nelămurire sau întrebare care ar putea apărea referitor la o viitoare colaborare.

Date tehnice:

Telefon Serviciul Marile Programe: 0317100 627 / Interior 215 sau 150

E-mail: europalia@icr.ro

Referințe: https://europalia.eu


Criteriile de eligibilitate ale unui proiect propus pentru preselecția Festivalului Europalia România, octombrie 2019 – ianuarie 2020

1. Calitatea proiectului

1.1. Conceptul: originalitate, caracter local cu trăsături universale, abordare complexă și contemporană, viziune artistică integratoare a mijloacelor artistice;

1.2. Relevanța: conform misiunii și obiectivelor Institutului Cultural Român și a obiectivelor strategiei ICR pentru promovarea culturii și patrimoniului național 2016-2020, în acord cu specificul general al Festivalului Artelor Europalia (vezi link-uri*); 

1.3. Fezabilitate: includerea de parteneri, contribuţie financiară din resurse proprii și/sau atrase, capacitate artistică și managerială de implementare.

2. Profilul profesional

2.1. Activitate: cele mai importante evenimente cultural-artistice realizate, experiență în organizarea de expoziţii / concerte / spectacole (după caz, recomandări, dosar de presă, premii naționale și/sau internaționale);

2.2. Relevanța: legătura peremptorie dintre propriul portofoliu artistic (managerial) şi propunerea specifică de proiect pentru Festival.

3. Promovare şi sustenabilitate

3.1. Idei și mijloace proprii de promovare pentru sporirea vizibilității proiectului;

3.2. Susținerea derulării proiectului prin schița unui plan de marketing și propuneri de parteneriate media.

4. Criterii de eligibilitate financiară

4.1. Reprezentantul / Asociația / Fundația / Instituția să nu fie în proces de insolvență, să nu fie în curs de executare silită de către bancă/structură statală sau oricare altă situație similară;

4.2. Reprezentantul / Asociația / Fundația / Instituția să nu se fi făcut vinovat(ă) de abateri profesionale sau disciplinare justificate prin decizie judecătorească;

4.3. Reprezentantul / Asociația / Fundația / Instituția să fie la zi cu plata contribuțiilor sociale și a impozitelor conform dispozițiilor legale în vigoare în țara de origine (România) și în țara în care se va desfășura proiectul, dacă este cazul;

4.4. Reprezentantul / Asociația / Fundația / Instituția să aibă suficiente fonduri să susțină financiar o parte din cheltuielile destinate expoziției / evenimentului.


* Link-uri:

http://www.icr.ro/pagini/strategia-multianuala-a-icr-pentru-perioada-2016-2019-aprobata-de-consiliul-de-conducere

http://www.cultura.ro/strategia-pentru-cultura-si-patrimoniu-national-2016-2020

https://europalia.eu/en/home/home_82.html


Comunicat de presă Fișa tehnică Tehnical data sheet