RCI Structure

DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND IT

Direcţia Comunicare și IT are ca obiective principale promovarea programelor, proiectelor, acţiunilor şi produselor Institutului în ţară şi în străinatate, precum și crearea și menținerea unei imagini publice unitare și obiective a acestuia. Direcția Comunicare

DEPARTMENT FOR NATIONAL PROGRAMS

Direcția Programe interne asigură coordonarea și derularea proiectelor și programelor menite să promoveze dialogul și colaborarea între personalitățile și comunitățile culturale și științifice românești cu parteneri din străinătate. Prin acțiunile sale,

THE NATIONAL BOOK CENTRE

Director: Bogdan Popescu Centrul naţional al cărţii (CENNAC) are în componența sa Compartimentul Târguri de carte, Editura ICR și Compartimentul Publicații. CENNAC are drept principal obiectiv promovarea literaturii şi culturii române scrise în străinătate,

GENERAL DEPARTMENT OF ROMANIAN CULTURAL INSTITUTES ABROAD

General Director: Ioana DrăganContact: dgrs@icr. ro

DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS

Direcţia Relații internaţionale are drept obiective generale: elaborarea de strategii şi programe în reţeaua EUNIC, atât în clusterul de la Bucureşti, cât şi în toate celelalte clustere în care este reprezentat prin structurile sale din străinătate sau de