DIRECȚIA ROMÂNII DIN AFARA GRANIŢELOR

Director: Radu Baltasiu
Direcţia Românii din afara graniţelor are ca obiectiv cunoaşterea, afirmarea și promovarea limbii române, a identităţii culturale, spirituale şi lingvistice a românilor.

Direcţia Românii din afara graniţelor concepe şi derulează programe, proiecte și activităţi menite să încurajeze şi să valorifice cultura română, urmărind creşterea gradului de conştientizare a apartenenţei la cultura română a membrilor comunităților românești, indiferent de poziţionare geografică, derulând programe pentru învățarea și aprofunadrea cunoștințelor de limbă române, programe în domeniul multilingvismului, dar și programe de formare a unor specialiști în predarea limbii române.

Direcţia Românii din afara graniţelor are în componenţă Compartimentul Românii din vecinătate şi Compartimentul Românii din emigraţie.

Direcţia Românii din afara graniţelor este condusă de un director, având în subordine un șef-birou și doi coordonatori de compartiment.

Direcţia Românii din afara graniţelor și Limba română are următoarele atribuţii principale:
a) organizează cursuri de limbă, cultură și civilizație românească
b) iniţiază, concepe şi derulează proiecte/programe menite să promoveze creaţia şi patrimoniul cultural românesc în rândurile comunităţilor de români din lume;
c) sprijină demersurile de afirmare a identităţii româneşti a comunităților de români din vecinătatea României şi din emigraţie;
d) organizează manifestări în domeniul culturii, ştiinţei, artelor şi spiritualităţii româneşti, sesiuni științifice și academice de interes național și internațional, precum şi programe de perfecţionare lingvistică adecvate comunităţilor româneşti din lume;
e) colaborează cu instituţii naționale și internaționale, precum şi cu asociaţii nonguvernamentale, urmărind afirmarea unui profil identitar pozitiv;
f) încheie parteneriate, susţine iniţiative locale ale românilor din vecinătatea granițelor și din emigrație, din domeniul culturii, ştiinţei şi spiritualităţii româneşti, asigurându-le sprijin şi promovare, vizând cultivarea relaţiilor cu personalităţi culturale din țara de origine și de reședință;
g) asigură programe de mobilitate pentru cetățenii români sau de origine română, încurajând afirmarea acestora în cadrul unor evenimente internaționale;
h) asigură implementarea, conform legilor în vigoare, a programelor/proiectelor/acţiunilor proprii singură sau în parteneriat, în colaborare permanentă cu Direcția generală Economică și Oficiul Juridic;
i) colaborează direct sau prin compartimentele din subordine cu celelalte structuri din cadrul Institutului în vederea realizării obiectivelor propuse şi pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice;