DIRECȚIA RELAŢII INTERNAŢIONALE

Direcţia Relații internaţionale are drept obiective generale: elaborarea de strategii şi programe în reţeaua EUNIC, atât în clusterul de la Bucureşti, cât şi în toate celelalte clustere în care este reprezentat prin structurile sale din străinătate sau de reprezentanţi ai misiunilor diplomatice ale României; dialogul şi colaborarea între personalităţile, organismele şi comunităţile culturale şi ştiinţifice româneşti cu parteneri din Europa, cele două Americi, Africa şi Asia, în zonele în care Institutul nu are propriile filiale; încurajarea prin programe şi proiecte a cooperării culturale şi ştiinţifice dintre România şi alte ţări.

Direcţia Relații internaţionale are în subordine următoarea structură: Serviciul Parteneriate internaţionale şi Compartimentul EUNIC.

Direcţia Relații internaţionale este condusă de un director care are în subordine un șef serviciu și un coordonator de compartiment.

Direcţia Relații internaţionale colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe, cu Ministerul Culturii şi cu alte instituţii şi organisme la organizarea de manifestări cultural-artistice pentru marcarea unor momente importante de politică externă, diplomaţie publică şi culturală, pentru asigurarea unei prezenţe culturale româneşti în străinătate şi pentru organizarea unor evenimente marca EUNIC pe teritoriul României şi în lume.

Direcţia Relații internaţionale are următoarele atribuţii:
a) colaborează cu structuri similare ale Ministerului Afacerilor Externe, ale Ministerului Culturii, din administraţia centrală şi locală, pentru realizarea unor parteneriate/ programe/proiecte/evenimente internaţionale în domeniul diplomaţiei publice şi culturale;
b) concepe programele şi acordurile de cooperare cu instituții omoloage din străinătate, universităţi, fundaţii, organizaţii internaţionale guvernamentale și non-guvernamentale, administraţii centrale, locale şi regionale;
c) asigură implementarea, conform legilor în vigoare, a fiecărui proiect/program propus de Direcţia Relații internaţionale şi aprobat de Comitetul director, în colaborare permanentă cu Direcţia generală Economică, Direcţia Comunicare şi IT şi cu Oficiul Juridic;
d) elaborează şi predă spre prelucrare Direcţiei generale Economice documentaţia necesară bunei desfăşurări a proiectelor/programelor propuse și aprobate.

Direcţia Relații internaţionale, cu acordul preşedintelui, asigură reprezentarea Institutului în relaţiile cu instituţiile partenere din străinătate, precum şi în cadrul întregii reţele EUNIC.