DIRECȚIA COMUNICARE ŞI IT

Direcţia Comunicare și IT are ca obiective principale promovarea programelor, proiectelor, acţiunilor şi produselor Institutului în ţară şi în străinatate, precum și crearea și menținerea unei imagini publice unitare și obiective a acestuia.

Direcția Comunicare și IT se organizează și funcționează în subordinea directă a președintelui Institutului şi are următoarele atribuții:

a) asigură coordonarea activităţii de comunicare şi promovare a Institutului;
b) coordonează activităţile de asigurare a funcţionalităţii platformei online și site-urilor Institutului;
c) propune formule de îmbunătăţire a modalităților de comunicare și promovare;
d) redactează şi transmite comunicate de presă;
e) răspunde, în colaborare cu celelalte structuri, la solicitările jurnaliştilor;
f) centralizează și distribuie compartimentelor competente solicitările privitoare la informații publice;
g) realizează rapoarte ale activităţii direcţiei;
h) elaborează şi predă Direcţiei generale Economice documentaţia necesară bunei desfăşurări a activității sale;
i) îndeplinește orice alte atribuții delegate de către președintele Institutului.

Direcția Comunicare și IT are în subordine: Serviciul Grafică şi IT, Compartimentul Relații cu presa şi Compartimentul Relații cu publicul.