RECOMANDARE: Ana Blandiana, “Cele patru anotimpuri”

Editura Periférica a publicat "Cele patru anotimouri" ("Las cuatro estaciones") de Ana Blandiana. Cartea, apărută cu sprijinul Institutului Cultural Român, a fost tradusă de Viorica Pâtea şi de Francesco Sanchez Miret.
"Ana Blandiana nu este o poetă care scrie şi proză. Ea are o operă în proză, comparabilă cu aceea a unor prozatori consacraţi. Nuvelele fantastice din volumele «Cele patru anotimpuri», 1977, şi «Proiecte de trecut», 1982, ca şi romanul «Sertarul cu aplauze», 1992, trebuie înscrise în bibliografia obligatorie a celor care vor să cunoască proza românească contemporană.
În 1977 a făcut senzaţie nuvela «Capela cu fluturi» din volumul «Cele patru anotimpuri». În stilul fastuos al prozei eminesciene, autoarea povesteşte, în cuprinsul nuvelei, cum pătrunde într-o bisericuţă părăsită şi descoperă, la lumina pâlpâitoare a chibriturilor aprinse unul după altul, mii şi mii de fluturi de noapte, aşezaţi pe un perete ca un tapet fremătător. Imaginea este halucinantă:
«Am văzut la început numai flacăra, prea apropiată de ochi, apoi am îndepărtat mâna cu braţul aproape întins, încercând să văd dincolo. Am crezut că mi se păruse, atât de scurtă a fost priveliştea înainte ca lemnul să se fi consumat în întregime, şi atât de necrezută. Nu erau icoane. Era un perete sau un înalt paravan, străbătut de ondulaţii lente, acoperit în întregime de... Am căutat cuprinsă de febră un alt chibrit pe care l-am aprins brusc, cât mai departe. Da, erau mii de aripi de fluturi care se legănau într-un ritm oarecum comun, erau de fapt mii de fluturi aşezaţi pe acel perete sau paravan vertical, pe acel presupus altar, aşezaţi în aşa fel încât din faţă, de unde eram, nu li se vedeau trupurile, nu li se vedeau decât muchiile aripilor formând o suprafaţă aproape compactă, striată, haşurată şi într-o mişcare greu de descris, asemenea... Chibritul s-a stins din nou şi, când l-am luat în grabă pe al treilea, degetele au pipăit în cutie beţele care îmi rămâneau. Am făcut din nou lumină.»" (www.romlit.ro/ana_blandiana)

Autor: Ana Blandiana
Titlul: "Las cuatro estaciones"
Titlul în română: "Cele patru anotimpuri" (1977)
Traducere: Viorica Patea şi Fernando Sánchez Miret
Editura: Periférica
ISBN: 978-84-92865-35-2
Anul: 2011
Nr. pagini: 224
Preţ: 19,50 €