Expoziție de artă plastică la sediul Filialei Seghedin a Institutului Cultural Român Budapesta